Menu Content/Inhalt
Naslovna
Mikrokreditna fondacija Melaha

MKF "Melaha" je neprofitna i nedepozitna organizacija čija je osnovna svrha dodjela kredita, odnosno mikrokreditiranje u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika mikrokredita, povećanja zaposlenosti, pružanje podrške razvoju poduzetništva i sticanju dobiti kako pravnih lica, tako i samostalnih poduzetnika, agencija i udruženja građana, fizičkih lica i svim drugim subjekata, u svrhu poboljšanja ekonomskog položaja socijalno ugroženog stanovništva.

MKF "Melaha" pruža i poslovne savjete i tehničku pomoć u cilju promocije svojih kreditnih aktivnosti, te prikupljati finansijska i druga sredstva u svrhu davanja kredita.

Read more...
 
Potpisan ugovor sa Fondom PIO/MIO

 MKF Melaha potpisala je Ugovor o poslovnoj saradnji sa Fondom PIO/MIO u cilju obezbjeđivanja otplate kredita koje MKF Melaha odobrava korisnicima PIO/MIO.

 
Obavještenje klijentima
OBAVJEŠTENJE KLIJENTIMA
o privremenim mjerama banaka i nedepozitnih finansijskih institucija za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19

Poštovani klijenti,

U skladu sa propisima Agencije za bankarstvo FBiH o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica, MKF Melaha je odlučila pomoći njenim klijentima koji su pogođeni pandemijom COVID-19, u vidu odobravanja moratorija, odnosno odgode plaćanja kredita, a sve dok budu trenutne mjere na snazi.
Read more...
 

Anketa

Do sada sam imao/la
 
designed by www.madeyourweb.com