Menu Content/Inhalt
Naslovna
Mikrokreditna fondacija Melaha

MKF "Melaha" je neprofitna i nedepozitna organizacija čija je osnovna svrha dodjela kredita, odnosno mikrokreditiranje u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika mikrokredita, povećanja zaposlenosti, pružanje podrške razvoju poduzetništva i sticanju dobiti kako pravnih lica, tako i samostalnih poduzetnika, agencija i udruženja građana, fizičkih lica i svim drugim subjekata, u svrhu poboljšanja ekonomskog položaja socijalno ugroženog stanovništva.

MKF "Melaha" pruža i poslovne savjete i tehničku pomoć u cilju promocije svojih kreditnih aktivnosti, te prikupljati finansijska i druga sredstva u svrhu davanja kredita.

Read more...
 
Potpisan ugovor sa Fondom PIO/MIO

 MKF Melaha potpisala je Ugovor o poslovnoj saradnji sa Fondom PIO/MIO u cilju obezbjeđivanja otplate kredita koje MKF Melaha odobrava korisnicima PIO/MIO.

 
Dozvola za rad

MKF Melaha je 09.10.2007. godine od Agencije za bankarstvo Federacije BiH dobila rješenje o izdavanju dozvole za rad za obavljanje poslova davanja mikrokredita. Time smo stekli svojstvo pravne osobe i zvanično započeli sa radom kao mikrokreditna fondacija.

 

Anketa

Do sada sam imao/la
 
designed by www.madeyourweb.com