Joomla! Logo

Mikrokreditna fondacija Melaha

Mikrokreditna fondacija Melaha nalazi se u procesu likvidacije.
Informacije na web sajtu više nisu aktuelne.
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na 033 205 737