Menu Content/Inhalt
Naslovna
Mikrokreditna fondacija Melaha

MKF "Melaha" je neprofitna i nedepozitna organizacija čija je osnovna svrha dodjela kredita, odnosno mikrokreditiranje u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika mikrokredita, povećanja zaposlenosti, pružanje podrške razvoju poduzetništva i sticanju dobiti kako pravnih lica, tako i samostalnih poduzetnika, agencija i udruženja građana, fizičkih lica i svim drugim subjekata, u svrhu poboljšanja ekonomskog položaja socijalno ugroženog stanovništva.

MKF "Melaha" pruža i poslovne savjete i tehničku pomoć u cilju promocije svojih kreditnih aktivnosti, te prikupljati finansijska i druga sredstva u svrhu davanja kredita.

Read more...
 
Potpisan ugovor sa Fondom PIO/MIO

 MKF Melaha potpisala je Ugovor o poslovnoj saradnji sa Fondom PIO/MIO u cilju obezbjeđivanja otplate kredita koje MKF Melaha odobrava korisnicima PIO/MIO.

Zbog gore navedenog MKF Melaha je napravila novu kreditnu liniju "Brzi krediti bez žiranata za penzionere", maksimalni iznos kredita je do 3000 KM sa rokom otplate do 36 mjeseci uz kamatnu stopu od 1% mjesečno.

 
Dozvola za rad

MKF Melaha je 09.10.2007. godine od Agencije za bankarstvo Federacije BiH dobila rješenje o izdavanju dozvole za rad za obavljanje poslova davanja mikrokredita. Time smo stekli svojstvo pravne osobe i zvanično započeli sa radom kao mikrokreditna fondacija.

 

Anketa

Do sada sam imao/la
 
designed by www.madeyourweb.com