Menu Content/Inhalt
Naslovna
Mikrokreditna fondacija Melaha Print E-mail

MKF "Melaha" je neprofitna i nedepozitna organizacija čija je osnovna svrha dodjela kredita, odnosno mikrokreditiranje u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika mikrokredita, povećanja zaposlenosti, pružanje podrške razvoju poduzetništva i sticanju dobiti kako pravnih lica, tako i samostalnih poduzetnika, agencija i udruženja građana, fizičkih lica i svim drugim subjekata, u svrhu poboljšanja ekonomskog položaja socijalno ugroženog stanovništva.

MKF "Melaha" pruža i poslovne savjete i tehničku pomoć u cilju promocije svojih kreditnih aktivnosti, te prikupljati finansijska i druga sredstva u svrhu davanja kredita.

MKF “Melaha” je kao mikrokreditna organizacija osnovana i počela s radom 01.01.2001. godine. Osnivač je Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo "La Benevolencija" koje je predhodilo, sa svojim Sektorom za mikrokreditiranje, kao pilot projektom Svjetske banke, registraciji mikrokreditne organizacije. MKF “Melaha” pruža usluge kreditiranja u pravilu populaciji Kantona Sarajevo, što je prvim godinama rada bila ciljna populacijska grupa ove organizacije. Krediti se plasiraju na osnovu uspostavljenih kriterija, od kojih neki predstavljaju uslove samog donatora.

Projekat, sam po sebi, ima 2 komponente:
o komponentu za poboljšanje uslova života i
o komponentu za poboljšanje poslovanja malih i srednih preduzeća

Misija
Misija Fondacije je pružanje usluga kreditiranja našim poslovnim partnerima kako bi postigli pozitivno i trajno poboljšanje u svom poslovanju, s ciljem da im naša Fondacija bude izabrani strateški poslovni partner.

Vizija
Vizija MKF “Melaha” glasi:
Postati samoodrživa i nezavisna mikrokreditna fondacija koja će uvećati tržišni udio u područjima koje trenutno pokriva i proširiti se na ostale dijelove, prvenstveno Federacije BiH, a u daljnjoj fazi i na cijelu Bosnu i Hercegovinu, te tako postati prepoznatljiva fondacija u pružanju usluga ovog tipa kreditiranja.

Ciljevi
Obezbijediti kvalitetnu uslugu svojoj ciljnoj skupini kroz:
- Povoljne uslove kredita,
- Brzo procesuiranje kredita,
- Stvaranje uzajamnog povjerenja s klijentima,
- Pojednostavljenu kreditnu proceduru

 

Anketa

Do sada sam imao/la
 
designed by www.madeyourweb.com