Menu Content/Inhalt
Naslovna arrow Kreditni proizvodi arrow Fizička arrow Krediti za fizička lica koja se bave kućnom radinošću
Krediti za fizička lica koja se bave kućnom radinošću Print E-mail

Kredit za fizička lica koja se bave kućnom radinošću i trgovinom na pijacama i sl.

Maksimalni iznos kredita i kamatna stopa:
- Iznos: do 10.000 KM
- Opadajuća kamatna stopa: 32,4% godišnje za kredite do 36 mjeseci, EKS od 37,54% do 54,53%
- Opadajuća kamatna stopa: 30% za kredite preko 36 mjeseci, EKS od 34,47% do 37,66%
- Period otplate: do 60 mjeseci
- Provizija: 3%
- Naknada za prijevremenu otplatu kredita je 1% iznosa prijevremeno otplaćenog
  kredita i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveze
  iz ugovora o kreditu duži od jedne godine, a ako je to period kraći od jedne
  godine naknada je u iznosu od 0,5% iznosa prijevremeno otplaćenog kredita.
- U slučaju Tužbe zbog neispunjavanja obaveza proisteklih iz potpisanog Ugovora
  obračunava se Zakonom utvrđena zatezna kamata

Kredit mogu dobiti:
- Državljani BiH, sa mjestom boravka na području FBiH  koji  se bavi kućnom radinošću, trgovinom na pijaci, zanatskom i/ili uslužnom djelatnošću, taxi prevozom, itd. sa dobrom kreditnom istorijom protiv kojeg se ne vodi krivični postupak.

Kredit se može koristiti za:
- Kupovinu opreme (nove ili polovne)
- Kupovinu sirovina, robe
- Kupovinu alata
- Renoviranje i/ili opremanje poslovnog prostora
- Druge investicije vezane za unaprijeđenje poslovanja

Primjeri:
Kredit 1.000 KM sa rokom otplate od 12 mjeseci uz 3% provizije
- Godišnja kamatna stopa 32,4%
- Efektivna kamatna stopa (EKS): 45,83%
- Korisniku se isplaćuje 970 KM, a korisnik ukupno vraća 1.184,06 KM

Kredit 10.000 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci uz 3% provizije
- Godišnja kamatna stopa 30%
- Efektivna kamatna stopa (EKS): 36,57%
- Korisniku se isplaćuje 9700 KM, a korisnik ukupno vraća 19.412,04 KM

 
 
< Prev
designed by www.madeyourweb.com