Menu Content/Inhalt
Naslovna arrow Kreditni proizvodi arrow Fizička arrow Krediti za penzionere
Krediti za penzionere Print E-mail

Krediti za penzionere su "BRZI KREDITI BEZ ŽIRANATA"

Maksimalni iznos kredita i kamatna stopa: 
- Iznos od 500.00 do 10,000.00 KM
- Opadajuća kamatna stopa: 27,6% godišnje za kredite do 36 mjeseci, EKS od 31,32% do 47,11%
- Opadajuća kamatna stopa: 26,4% za kredite preko 36 mjeseci, EKS od 31,78% do 32,59%
- Period otplate: do 36 mjeseci
- Provizija: 3%
- Naknada za prijevremenu otplatu kredita je 1% iznosa prijevremeno otplaćenog
  kredita i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveze
  iz ugovora o kreditu duži od jedne godine, a ako je to period kraći od jedne
  godine naknada je u iznosu od 0,5% iznosa prijevremeno otplaćenog kredita.
- U slučaju Tužbe zbog neispunjavanja obaveza proisteklih iz potpisanog Ugovora
  obračunava se Zakonom utvrđena zatezna kamata

Kredit mogu dobiti:
- Penzioneri, državljani BiH, sa mjestom boravka na području FBiH protiv kojih se ne vodi krivični postupak.

Garancije:
- Ovjerena administrativna zabrana od Fonda PIO/MIO BiH.

Primjeri:
Kredit 1.000 KM sa rokom otplate od 12 mjeseci uz 3% provizije
- Godišnja kamatna stopa od 27,6%
- Efektivna kamatna stopa (EKS): 39,13%
- Korisniku se isplaćuje 970 KM, a korisnik ukupno vraća 1.155,72 KM

Kredit 5.000 KM sa rokom otplate od 36 mjeseci uz 3% provizije
- Godišnja kamatna stopa 26,4%
- Efektivna kamatna stopa (EKS): 32,76%
- Korisniku se isplaćuje 4.850 KM, a korisnik ukupno vraća 7.406,60 KM

 
Next >
designed by www.madeyourweb.com